Uczniowie naszej szkoły

Podstawową misją szkoły jest ciągłe podnoszenie jakości pracy oraz dążenie do zaspokojenia potrzeb klientów szkoły, dając im maksymalną satysfakcję. Jest ona od lat otwarta na innowacje pedagogiczne i ma wypracowany skuteczny system działań opiekuńczo-wychowawczych.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Artykuł w trakcie opracowywania.